Vì sao nhân viên bỏ việc?

Vì sao nhân viên bỏ việc?

Để tuyển được nhân viên tốt và xây dựng được một đội nhóm tuyệt vời, bạn cần tạo ra được môi trường làm việc thật thu hút, khiến nhân viên có thể tự hào về đội nhóm của họ và muốn cống hiến cho bạn. Đào tạo cho nhân viên của bạn tư duy về đội nhóm, tư duy bán hàng, giúp họ hiểu được về mối quan hệ qua lại mật thiết không thể thiếu lẫn nhau giữa sales và marketing là cực kì quan trọng.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more