Phát triển Kinh doanh - Phát triển con người - Phạm Thành Long

Phát triển Kinh doanh - Phát triển con người - Phạm Thành Long

Kênh Radio online này là để hàng ngày chia sẻ với các bạn các bài nói chuyện tâm sự hàng ngày về Kinh doanh và Phát triển con người. Tôi là Phạm Thành Long, luật sư Doanh nghiệp, nhà đào tạo trong lĩnh vực phát triển con người.

Episodes Date

Để hiểu tấm bản đồ thành công này, hãy nhớ rằng: 80% thành công phụ thuộc vào bạn, tư duy của bạn, hành động của bạn, chỉ có 20% thành công là do chiến lược mà thôi. Cuộc sống của bạn được định hình b...
June 1, 2020
Hãy thiết lập mục tiêu của chúng ta rồi từng bước xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược bán hàng làm sao thu lợi nhuận tối đa. Các chiến lước đó bao gồm như: Tăng số lượng khách hàng, tăng giá tr...
May 31, 2020
Kinh doanh hệ thống đã trở thành mô hình được áp dụng phổ biến trong vận hành doanh nghiệp hiện nay. Để tổ chức theo mô hình này, các chủ doanh nghiệp cần phải có tư duy hệ thống và xây dựng được chiế...
May 30, 2020
Theo quy tắc 80/20, khả năng xác định và tập trung vào 20% nhiệm vụ hàng đầu sẽ quyết định chất lượng cuộc sống cũng như thành công của bạn. Thực tế, nhiều khảo sát chỉ ra người thành đạt thường tuân ...
May 29, 2020
Thành công không tự nhiên mà có, thành công nó là quá trình rèn luyện, học tập, hành động không ngừng nghỉ để có được những thành tựu như ý muốn.
May 28, 2020
Hãy luôn nhớ rằng khó khăn để chúng ta trưởng thành hơn. Hãy biết ơn những khó khăn mà vũ trụ mang lại cho bạn.
May 27, 2020
Cảm xúc sẽ quyết định chất lượng sống. Quản trị cảm xúc quyết định Sức khỏe, mối quan hệ, tiền bạc và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống của chúng ta.
May 26, 2020
Mỗi khó khăn đều sẽ làm cho bạn trở nên trưởng thành hơn. Con đường có thể dài, nhưng nếu bạn cứ đi, bạn sẽ đến. Có thể vất vả một lúc, nhưng đó không phải là tất cả. Trên hành trình ấy còn biết bao đ...
May 25, 2020
Công nghệ thông tin phát triển, nhu cầu thị trường thường xuyên biến động, thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phải xây dựng chiến lược marketing đột phá. Nếu tiếp tụ...
May 24, 2020
Đây là một bài học về phát triển bản thân rất đáng quý, hãy chia sẻ nó tới bạn bè, đồng nghiệp của mình để cùngn tạo nên những người xung quanh sự sẵn sàng vượt qua giới hạn bản thân.
May 23, 2020

Load more