Bạn xứng đáng sống trong nghèo khó và cũng xứng đáng sống trong giàu có

Bạn xứng đáng sống trong nghèo khó và cũng xứng đáng sống trong giàu có

Để đạt được điều mình mong muốn, bạn phải rõ ràng về điều đó. Cho nên cảm giác xứng đáng này là rất quan trọng vì mình phải nhận ra rằng cái mục tiêu đó xứng đáng với mình.

Tại sao bạn chưa giàu có và đâu là bí quyết hạnh phúc của những người thành công? Chỉ nằm ở 2 từ XỨNG ĐÁNG.

Bạn xứng đáng với những thứ đang diễn ra trong cuộc đời của bạn, bạn xứng đáng hạnh phúc hay đau khổ, bạn xứng đáng giàu có hay nghèo khó chỉ đơn giản vì bạn xứng đáng. Bạn xứng đáng với tất cả những gì đang diễn ra với cuộc đời của bạn. Sống trong cùng một hoàn cảnh, bạn xứng đáng điều tốt hơn đến với đời bạn và bạn cũng xứng đáng một đời người tràn ngập trong tiêu cực.

Những gì bạn đang có trong hiện tại sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi chỉ khi bạn cảm thấy không xứng đáng và buộc phải tìm một điều mơi giúp cuộc sống bạn tốt hơn. Và quá trình phát triển bản thân từng ngày, giúp bạn nâng cao chất lượng sống sẽ giúp bạn không còn cảm thấy xứng đáng với những gì bạn có và buộc phải tiến tới những mục tiêu lớn hơn.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App