Việt Nam chính là cơ hội tuyệt vời cho công việc kinh doanh của bạn.

Việt Nam chính là cơ hội tuyệt vời cho công việc kinh doanh của bạn.

Ngày 24/06/2016 trả lời câu hỏi của phóng viên trong chương trình Rubik thời sự.

"Với những quy định hiện nay nếu mở một doanh nghiệp Startup thì Phạm Thành Long có chọn Việt Nam hay không?"

Luật sư Phạm Thành Long đã trả lời với những quy định hiện nay thì Việt Nam là một nơi tuyệt vời để mở một doanh nghiệp Startup

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App