Muốn có được nhân tài trong tuyển dụng bạn cần nắm rõ 2 điều quan trọng này

Muốn có được nhân tài trong tuyển dụng bạn cần nắm rõ 2 điều quan trọng này

Trong audio bài học hôm nay tôi sẽ chia sẻ bạn cách tuyển dụng nhận sự và làm thế nào để bạn giữ được họ làm việc cùng bạn trong xuất hành trình công việc cũng như hệ thống kinh doanh của bạn!

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App