Tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn và trở nên giàu có nhờ trả lời câu hỏi Tại Sao

Tất cả chương trình của tôi, đều tập trung vào giúp mọi người trả lời câu hỏi "Tại sao".

Nếu như bạn trả lời được các câu hỏi "Tại sao" cho bản thân, thì bạn sẽ hạnh phúc.

Còn nếu bạn trả lời câu hỏi "Tại sao" cho người khác, chắc chắn bạn sẽ giàu có và đủ đầy.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App