[Tinh thần doanh nhân] Câu chuyện về Công ty bán giày mang hạnh phúc đến cho mọi người

[Tinh thần doanh nhân] Câu chuyện về Công ty bán giày mang hạnh phúc đến cho mọi người

http://tinhthandoanhnhan.com

"Deliver happiness" là slogan của công ty bán giày Zappos. Mọi chức vụ tuyển dụng vào công ty đều được trải nghiệm 2 tuần với vị trí Chăm sóc khách hàng.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App