Thoát ra khỏi vùng an toàn của bạn

Thoát ra khỏi vùng an toàn của bạn

Bạn đang ở điểm A Bạn muốn đi đến điểm B Nhưng bạn lại không thể tiến lên B vì những rào cản, chúng giữ bạn lại tại điểm A, và bạn loay hoay trong đó. Vậy làm thế nào để bạn có thể bứt phá khỏi điểm A, bứt phá ra khỏi vùng an toàn, ra khỏi giới hạn của bản thân để tiến lên một tầm cao mới? Hãy nghe và thay đổi!

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more