Muốn thành công phải tập trung vào điều mình muốn

Muốn thành công phải tập trung vào điều mình muốn

Bằng việc thay câu hỏi, cuộc đời sẽ thay đổi và thông qua câu hỏi tôi có thể biết bạn là ai. Với mỗi câu hỏi khác nhau sẽ mang chúng ta tới các cuộc sống khác nhau. Sẽ có những câu hỏi giúp cuộc sống tốt hơn và cũng có những câu hỏi đưa chúng ta vào trạng thái bế tắt hơn. Vậy làm thế nào để đặt câu hỏi đúng?

 

Trong audio tôi có chia sẻ với các bạn kỹ năng đặt câu hỏi để giúp chúng ta tiến tới mục tiêu. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo cũng được thể hiện thông qua cách họ đặt câu hỏi. Người giàu thường có xu hướng tập trung vào những câu hỏi giúp họ tiến tới mục tiêu. Còn người nghèo thì tập trung vào những câu hỏi bao biện, cản trở để không làm một điều gì đó.

 

Để hiểu hơn cách đặt câu giúp cuộc đời tốt lên, hãy xem video dưới đây: https://youtu.be/UKspv3OkpxY

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App