Tại sao khởi nghiệp thì nên làm việc 16 giờ/ngày (ít hơn thì nắm chắc thất bại)

Tại sao khởi nghiệp thì nên làm việc 16 giờ/ngày (ít hơn thì nắm chắc thất bại)

Khởi nghiệp là một quá trình hành động và làm việc liên tục, vượt qua những khó khăn lúc ban đầu để đạt được thành tựu.

Nếu bạn chỉ đi học và không hành động, áp dụng chiến lược vào công việc kinh doanh hay khởi nghiệp thì việc thất bại đó là điều dễ dàng nhìn thấy.

Nếu bạn đang kinh doanh, hãy nhớ về thời điểm bạn bắt đầu khởi nghiệp, xem bạn có năng lượng và khí thế ngất trời không?

Chính vì thế tôi rất thích một thông điệp của một người nổi tiếng ở Việt Nam, đó là: " Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp". Trong video này, tôi cũng chia sẻ với bạn cách để marketing cho nhiều người biết đến sản phẩm của mình.

Cùng lắng nghe, bấm nút chia sẻ audio này để nhiều người biết đến audio này giúp cuộc sống của họ tốt hơn nữa nhé. Có thể họ sẽ quay lại cảm ơn bạn đó.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App