Những cuốn sách self help có kết quả với cuộc sống của chúng ta hay không hay là một trờ lừa

Những cuốn sách self help có kết quả với cuộc sống của chúng ta hay không hay là một trờ lừa

Liệu rằng những cuốn sách self help, sách phát triển bản thân có tác dụng với chúng ta không, hay đây chỉ là một cú lừa?

Nếu đó là một cú lừa, tôi vẫn cho rằng đó là cú lừa ngọt ngào.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App