[Số cuối năm] Nhìn lại năm 2020 và Xu hướng kinh doanh trong năm 2021

[Số cuối năm] Nhìn lại năm 2020 và Xu hướng kinh doanh trong năm 2021

Nhìn lại công việc kinh doanh năm 2020 đầy thử thách và biến động.

Trong audio này, tôi cũng chia sẻ với bạn những xu hướng kinh doanh trong năm 2021 giúp bạn có thể nhanh chóng thích nghi hơn với sự thay đổi hành vi của khách hàng, thói quen người tiêu dùng.

Vì sự thành công của bạn, Phạm Thành Long

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App