Quy Trình Bán Hàng Thành Công

Quy Trình Bán Hàng Thành Công

Bí Quyết để xây dựng đội nhóm bán hàng thành công tuyệt đỉnh. Công việc của người làm chủ và công việc của người làm thuê là việc khác nhau. Nếu bạn xác nhận bạn là chủ thì không nên ăn cắp của người bán hàng.

Chúng ta là người giỏi nhất, nhưng chúng ta giỏi nhất trong lĩnh vực bán hàng, khi bạn bán hàng người khác không có nhận viên nào có thể qua mặt được bạn. Thì nhân viên của chúng ta sẽ gặp 1 trở ngại là tôi không thể thành công được. Nhiệm vụ của một ông chủ là xây dựng một hệ thống bán hàng.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more