Muốn thành công phải biết quản trị cảm xúc để tiến lên phía trước khi gặp khó khăn

Muốn thành công phải biết quản trị cảm xúc để tiến lên phía trước khi gặp khó khăn

Khi bản thân thay đổi, thế giới sẽ thay đổi theo bạn. Bí quyết thành công đầu tiên quyết định chất lượng sống và cuộc đời chúng ta là thay đổi cảm xúc. Không phải những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của chúng ta mà cách chúng ta phản ứng với những sự kiện đó mới quyết định cuộc đời của chúng ta Nhiều người nhầm lẫn việc quản trị cảm xúc với việc nén cảm xúc lại. Cách quản trị cảm xúc đúng là học cách kiểm soát tâm lý trước mọi tình huống và tìm cách vượt qua khó khăn. Trong audio này, có chia sẻ về câu chuyện của một bạn học viên đang trong tinh thần lo lắng. Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra thì thị trường chứng khoán lao dốc khiến em của cô rơi vào cảm xúc tiêu cực.

Trong khóa học nổi tiếng của tôi - Eagle Camp, có một câu trong một quyển bài học cuộc sống nào đó nói rằng:"Liệu lo lắng có làm cho cuộc đời của bạn dài thêm một khắc nào không?t". Nếu như có một cảm xúc tiêu cực nào đó đang xâm chiếm được đời chúng ta, thì hãy nhanh chóng tìm cách thoát khỏi cảm xúc ấy càng sớm càng tốt. Nếu như lo lắng khiến cho vấn đề giải quyết thì hãy cứ tiếp tục lo lắng, còn không thì hãy chấm dứt ngay tại thời điểm này. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Việc của bạn chỉ cần liên tục tiến lên mỗi ngày.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App