Những mối quan hệ không thể thiếu của người thành công

Những mối quan hệ không thể thiếu của người thành công

Muốn thành công bạn không thể thiếu những mối quan hệ, những người thầy, những người thúc đẩy mình, những người hỗ trợ, đội nhóm của mình. Trong cuộc đời bạn phải xây dựng các mối quan hệ chất lượng, bằng cách tìm kiếm những người để học hỏi hỗ trợ, trao đi những giá trị cho người khác.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more