Những điều CEO cần làm

Những điều CEO cần làm

Kinh doanh là mang tới những giải pháp giúp cho đối tượng khách hàng của mình thoát khỏi vấn đề hiện tại và đạt sự sung sướng.

Nhà kinh doanh nào càng giải quyết nhiều vấn đề cho nhiều khách hàng đạt sự sung sướng, nhà kinh doanh đó càng thành công. Nhưng đã kinh doanh chúng ta phải tuân thủ 2 điều đó là Đạo đức và Pháp luật.

Pháp luật thì đã rõ, ta làm những gì mà pháp luật cho phép Thế còn đạo đức kinh doanh thì sao? Đạo đức kinh doanh theo tôi định nghĩa đó là mình làm điều gì, điều tốt nào mình dám khoe với mọi người thể hiện tính minh bạch trong kinh doanh.

Doanh nghiệp càng minh bạch bao nhiêu càng nhận được sự tin tưởng của khách hàng bấy nhiêu. Tiếp theo khi kinh doanh chúng ta không làm tổn hại đến bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.

Chúng ta liên tục tạo ra những giá trị cho khách hàng, những điều tốt đẹp cho đội nhóm cộng sự của mình, đóng thuế đầy đủ cho nước nhà và tạo ra càng nhiều lợi ích xã hội.

Có một yếu tố có thể ảnh hưởng rất lớn đến công việc kinh doanh của chúng ta đó là sức khoẻ.

Là doanh nhân bạn nhất định phải chơi thể thao nào đó. Vì khi chơi thể thao thì cơ thể được vận động, trí tuệ minh mẫn và đặc biệt hạn chế đi được các cuộc nhậu.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more