Người thành công đều biết điều này, nếu bạn chưa biết, bạn còn phải vất vả nhiều

Người thành công đều biết điều này, nếu bạn chưa biết, bạn còn phải vất vả nhiều

Trong cuộc sống của những người thành công, họ luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ xảy đến với cuộc đời mình bằng một thứ gọi là cảm xúc tích cực.

Chính cảm xúc đó mang đến cho họ sự hào hứng, hứng khởi trong cuộc sống.

Họ ít bị những cảm xúc tiêu cực chi phối cuộc sống. Để rèn luyện những tư duy, những thói quen của người thành công, bạn phải thực sự thấu hiểu cảm xúc của mình, mình muốn cảm xúc nào xảy đén với mình như vui vẻ, mạnh mẽ, biết ơn...

Hãy lắng nghe kỹ audio, nó có thể giúp bạn nhận ra nhiều điều thú vị trong cuộc sống mà bạn muốn sẵn sàng thay đổi. 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App