Nghệ thuật xử lý khủng hoảng

Nghệ thuật xử lý khủng hoảng

rong kinh doanh, gặp sự cố khủng hoảng là điều khó tránh khỏi. Những doanh nghiệp nào gặp khủng hoảng truyền thông mà vực dậy được thì doanh nghiệp đó trưởng thành và lớn lên rất nhanh.

Nó cho ta nhiều bài học kinh doanh quý giá. Và việc chuẩn bị sẵn sàng trước những khó khăn sự cố xảy ra giúp doanh nghiệp bạn vững bước trong cơn bão truyền thông.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more