Nghệ Thuật Quản Trị Nhân Sự

Nghệ Thuật Quản Trị Nhân Sự

Nhân sự biến động liên tục, bạn đã từng đặt câu hỏi tại sao?

Có vô vàn lý do cho sự ra đi của nhân viên, chẳng hạn: mức lương không đáp ứng, lộ trình thăng tiến không rõ ràng, môi trường làm việc gò bó, áp lực,...

Việc nhân viên nghỉ việc thường xuyên là nỗi đau đầu của rất nhiều doanh nghiệp nhưng thực tế rất khó tránh khỏi.

Quản trị nhân sự là một nghệ thuật. Nếu bạn là một người thấu hiểu hành vi và nhu cầu thì bạn sẽ xây dựng một đội nhóm tuyệt vời. Nơi đó sẽ có những con người chung chí hướng và sẵn sàng cống hiến năng lực và thời gian cho bạn.

Là người đứng đầu doanh nghiệp, đừng bỏ qua video này, nó sẽ giúp bạn có một cái nhìn bao quát trong lĩnh vực quản lý nhân sự, từ đó bạn sẽ nắm được bí quyết để trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more