Muốn thành công phải trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời

Muốn thành công phải trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời

Nhà lãnh đạo tuyệt vời là người có khả năng tạo ra những nhà lãnh đạo khác. Cách tốt nhất để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo nhóm là phụng sự người khác. Thông qua quá trình phụng sự, chúng ta sẽ thấu hiểu người khác hơn, có thêm cơ hội để học hỏi và tiến bộ không ngừng cả về kiến thức và trải nghiệm cuộc sống.

Phụng sự để dẫn đầu là tên của một cuốn sách mà tôi được giới thiệu từ nhiều năm trước và đi cùng tôi trong những năm tháng với rất nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Để áp dụng được lý thuyết "Phụng sự để dẫn đầu" vào trong cuộc sống, các bạn phải trả lời được các câu hỏi sau đây.

1) Chúng ta phụng sự ai?

2) Chúng ta lãnh đạo họ trong bối cảnh nào?

3) Chúng ta đóng vai trò gì trong bối cảnh đó?

Cảm ơn bạn đã nghe hết về phong cách lãnh đạo của Phạm Thành Long, hãy chia sẻ audio này để nhiều người biết đến giúp cuộc sống của họ tốt hơn nữa nhé. 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App