Mô hình lãnh đạo ngang hàng để xây dựng đội nhóm vô địch nhanh và đơn giản

Mô hình lãnh đạo ngang hàng để xây dựng đội nhóm vô địch nhanh và đơn giản

Mô hình lãnh đạo ngang hàng là cách thức tôi tổ chức đội nhóm của mình.

Khả năng mở rộng không giới hạn và đội nhóm vô địch phát triển nhanh và mạnh mẽ.

Nếu bạn muốn có đội nhóm bán hàng mạnh mẽ, hãy tham gia khóa học Xây Dựng Hệ Thống Bán Hàng Thành Công. Chương trình sẽ cho bạn những tư duy đúng, những chiến lược và những hành động cụ thể để bạn Xây dựng đội nhóm vô địch. Bạn có thế đăng ký tại https://sss.long.vn/now

 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App