Lãnh đạo giỏi phải biết dạy con

Lãnh đạo giỏi phải biết dạy con

Muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa thì đi cùng nhau. Để trở nên thành công, bạn phải xây dựng đội nhóm làm việc cùng mình. Một người lãnh đạo giỏi thì phải bắt đầu từ việc lãnh đạo bản thân rồi tới lãnh đạo gia đình, dạy con cái rồi mới có thể lãnh đạo doanh nghiệp.

Chúng ta không thể sống nhiều lần trong cuộc đời này, nhưng chúng ta có thể tái sinh thêm nhiều lần nữa với những phiên bản tốt hơn thông qua những đứa trẻ. Tôi không dạy con tôi, tôi hành động để những đứa con tôi thấy và làm theo. Tôi dạy cho nó cách tự lập để có thể làm mọi thứ.

Một điều đặc biệt là, nhà tôi 5 đứa con nhưng không có người giúp việc, mọi thứ đều phải tự làm. Xây dựng đội nhóm cũng giống như việc dạy con. Để có một đội nhóm vô địch thì bạn phải là một nhà lãnh đạo tài ba.

Và để trở thành nhà lãnh đạo tài ba, bạn phải luôn là người làm tiên phong trong đội để mọi người nhìn và làm theo.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App