Làm thế nào để chiến thắng con quỷ bên trong bạn?

Làm thế nào để chiến thắng con quỷ bên trong bạn?

Trong bản thân mỗi người luôn có một con quỷ. Con quỷ kể cho bạn những câu chuyện, xây dựng cho bạn những niềm tin ngăn cản bạn đến thành công. Những câu chuyện đó tôi gọi là những câu chuyện nguỵ biện.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App