Kỷ luật bản thân tạo nên sự thành công

Kỷ luật bản thân tạo nên sự thành công

Điều gì đã làm cho một công ty trở nên khác biệt so với các công ty tốt còn lại?

Đó chính là kỷ luật.

Làm gì để có một đội nhóm tuyệt vời?

Đó chính là kỷ luật.

Làm gì để chúng ta có một cuộc sống tuyệt vời?

Đó chính là kỷ luật. Làm gì để chúng ta khỏe mạnh hơn?

Đó chính là kỷ luật.

Làm gì để chúng ta có nhiều tiền hơn?

Đó chính là kỷ luật.

Điều gì để chúng ta có được những mối quan hệ bền vững?

Đó chính là kỷ luật.

Kỷ luật bản thân chính là yếu tố làm cho chúng ta trở nên khác biệt so với đám đông còn lại.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App