KINH DOANH phải biết xoay vòng vốn (câu chuyện kinh doanh Nem và Bi-da)

KINH DOANH phải biết xoay vòng vốn (câu chuyện kinh doanh Nem và Bi-da)

Trong chương trình Đánh Thức Sự Giàu Có, tôi có tư vấn kinh doanh cho một học viên đang kinh doanh về ngành thực phẩm (nem) và kinh doanh bida.

Hãy cùng nghe cách tôi giải quyết vấn đề và tư vấn chiến lược cho anh ấy.

Những chiến lược này đã được đơn giản hoá, giúp không những áp dụng vào đươc công việc kinh doanh của anh ấy mà còn áp dụng được nhiều ngành kinh doanh khác (có thể là cả của bạn).

Vì vậy hãy ghi chép lại và hành động để bùng nổ doanh số trong những tháng tới.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App