Khởi nghiệp kinh doanh mà không biết chọn doanh thu hay lợi nhuận thì đóng cửa sớm

Khởi nghiệp kinh doanh mà không biết chọn doanh thu hay lợi nhuận thì đóng cửa sớm

Lợi nhuận và dòng tiền là điều vô cùng quan trọng trong kinh doanh, đặc biệt là công ty đang khởi nghiệp.

Bạn có đang mắc phải sai lầm về kinh doanh như trong bài học hôm nay không, hãy cho tôi biết nhé.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App