Khi nào thì nên từ bỏ ai đó (hoặc chia tay một mối quan hệ tồi tệ)

Khi nào thì nên từ bỏ ai đó (hoặc chia tay một mối quan hệ tồi tệ)

Đã bao giờ bạn trao cho ai đó rất nhiều cơ hội trước khi bạn thấy rằng mối quan hệ đó chưa thể tiến xa thêm được nữa?

Không có đúng hay sai, nhưng chúng ta nên suy nghĩ lại về mọi thứ.

Hãy nghe một ví dụ như audio này, nhưng hãy để ý thật kỹ những câu hỏi của tôi nhé (ghi lại là tốt nhất).

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App