Khởi nghiệp với 30 triệu đồng - Bất ngờ với ý tưởng kinh doanh này!

Khởi nghiệp với 30 triệu đồng - Bất ngờ với ý tưởng kinh doanh này!

http://tinhthandoanhnhan.com

Bạn có thể khởi nghiệp kinh doanh mà không cần có quá nhiều vốn cũng như kinh nghiệp. Cách an toàn nhất là bắt đầu khởi nghiệp với mô hình nhượng quyền thương mại

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App