Hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa!

Hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa!

Động lực xuất phát từ chính bên trong bạn sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ nhất đưa bạn đến thành công chứ không phải nguồn động lực nào khác từ bên ngoài tác động vào bạn. Chính bạn, không ai khác! Chính bạn!

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more