Hành Trình Đi Bộ Xuyên Việt Của Phạm Thành Long

Hành Trình Đi Bộ Xuyên Việt Của Phạm Thành Long

Làm thế nào để một doanh nhân, người điều hành một công ty Luật Gia Phạm có thể khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của Việt Nam trong vòng hơn một tháng và sử dụng công nghệ để quản lý công việc của mình?

Làm thế nào mà anh ấy vẫn đi du lịch vòng quanh Việt Nam mà không bỏ quên công việc của mình? Làm thế nào để anh ấy tạo dựng được một công việc kinh doanh đem lại hàng tỷ đồng mỗi tháng mà không cần phải quản lý?

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more