Hỏi Đáp Cùng Pham Thành Long- Chiến lược kinh doanh thông minh

Hỏi Đáp Cùng Pham Thành Long- Chiến lược kinh doanh thông minh

CÔNG VIỆC KINH DOANH PHẢI THỎA MÃN 3 YẾU TỐ: - Phải có tiền - Phải có ý nghĩa - Phải vui.

NHỮNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CẦN CÓ: - Phải xuất hiện trên các mạng xã hội (ngay cả khi chưa phổ biến) - Phải tăng giá trị trọn đời của khách hàng (tập trung vào các chiến lược tăng tỷ lệ mua lại và tăng giá trị đơn hàng). 

KHÔNG PHẢI SẢN PHẨM UY TÍN LÀ ĐỦ, MÀ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG MỚI QUYẾT ĐỊNH UY TÍN Đàn ong và Vườn Nhãn: Nếu mang Ong tới gần nhãn (nỗ lực ít) sẽ tạo ra giá trị cao cho cả 2 bên, ong có nhiều mật hơn do hút mật nhãn và Nhãn nhiều quả hơn do được đàn ong thụ phấn.

Ý nói là các bên hợp tác với nhau cùng được hưởng giá trị, một công đôi việc. Các ý kiến pháp lý được đưa ra trong video này là quan điểm riêng của diễn giả, không có ý (ám) chỉ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Việc lựa chọn kinh doanh hay không kinh doanh sản phẩm nào đó phụ thuộc quan điểm riêng của bạn.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more