Hỏi đáp cùng Phạm Thành Long

Hỏi đáp cùng Phạm Thành Long

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ hỏi tôi ở bên dưới về cuộc sống, kinh doanh, mối quan hệ, đội nhóm, sở hữu trí tuệ, con cái, nhân viên, vợ chồng, cứ theo dõ trang facebook của tôi. Khi tôi lên sóng, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của các bạn.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more