Học cách sống của người thành công: Chịu Trách Nhiệm thay vì đổ lỗi

Học cách sống của người thành công: Chịu Trách Nhiệm thay vì đổ lỗi

Sự khác biệt giữa một người trưởng thành và một người chưa trưởng thành đó là khả năng chịu trách nhiệm. Nếu bạn muốn làm được điều gì đó cho cuộc đời này thì bạn phải làm. Và điều đầu tiên bạn phải làm đó là chịu trách nhiệm.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App