Đừng dùng não để phán xét người khác

Đừng dùng não để phán xét người khác

Hãy ngưng phán xét và chê trách người khác.

Đây là chủ đề cho audio ngày hôm nay.

Tuy nhiên việc khen chê làm sao cho đúng để khiến người ta đang giao tiếp tiếp nhận ý kiến của ta thì không phải ai cũng làm được và làm tốt.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App