Công thức xây dựng quy trình cho doanh nghiệp

Công thức xây dựng quy trình cho doanh nghiệp

Để làm được quy trình cho doanh nghiệp thì chúng ta phải làm được cái quy trình đảo ngược cho khách hàng.

Trước hết, để xây dựng được quy trình, là chủ doanh nghiệp bạn cần phải hiểu rõ mục đích của quy trình sẽ được thiết kế là gì, từ đó, mọi hoạt động trong quy trình được thiết kế cần phai tập trung hiện thực hoá mục tiêu đã vạch ra.

Một quy trình hiệu quả cần phải đảm bảo cho mọi thành viên tham gia hiểu rõ mục đích cuối cùng của công việc cũng như phải hiểu về công việc, phải biết làm và nhận thức về công việc phải làm, biết thông báo cho người khác về công việc phải làm để đạt những giá trị hướng đến.

Hãy dành thời gian để mô tả chi tiết từng giai đoạn trong quy trình làm việc để các thành viên trong hệ thống của bạn biết rõ họ cần phải làm gì và khi nào thì hoàn thành công việc. Thời gian đầu có thể mất nhiều thời gian, nhưng khi đã hoàn thành một quy trình làm việc và áp dụng nó cho doanh nghiệp, bạn sẽ thấy thời gian bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

---------------------------

Kết nối với Phạm Thành Long:
Hotline: 0947428338
Website: http://long.vn
Radio: http://radio.long.vn/
Fanpage facebook: https://www.fb.com/longguru/
Youtube: https://goo.gl/Ca1Vg3

---------------------------
Sự kiện sắp diễn ra:
https://www.facebook.com/longguru/events

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App