Con Đường Duy Nhất Để Bạn Đạt Được Thành Công Trong Cuộc Đời!

Con Đường Duy Nhất Để Bạn Đạt Được Thành Công Trong Cuộc Đời!

Mỗi khó khăn đều sẽ làm cho bạn trở nên trưởng thành hơn. Con đường có thể dài, nhưng nếu bạn cứ đi, bạn sẽ đến. Có thể vất vả một lúc, nhưng đó không phải là tất cả. Trên hành trình ấy còn biết bao điều hạnh phúc hơn cho bạn. Thêm một lần cố gắng, là thêm một lần trải nghiệm sống, thêm một bài học cho chính bạn. Thêm vào một chút nỗ lực, thêm vào một chút quyết tâm, thêm vào đó sự can trường của bạn, bạn sẽ đến được đích. Thế giới của chúng ta không giống nhau, vì thế mọi nỗ lực sẽ khác nhau cho từng người. Khó khăn của người này có thể là sự thuận lợi của người kia. Nhưng trên hết, mọi khó khăn đều dành cho bạn là để bạn trưởng thành hơn, bạn lớn hơn và bạn sẽ trở lên tuyệt vời hơn. Hãy biết ơn những khó khăn đó trong cuộc đời này. Hãy chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn, ngừng đổ lỗi, ngừng than phiền, ngừng bao biện và liên tục tiến lên...

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more