Chiến lược bán hàng Online hiệu quả: Tung sản phẩm, Tăng giá…(để có nhiều khách hàng nhất có thể)

Chiến lược bán hàng Online hiệu quả: Tung sản phẩm, Tăng giá…(để có nhiều khách hàng nhất có thể)

Hôm nay Phạm Thành Long sẽ chia sẻ với bạn những chiến lược để giúp bạn bán được nhiều hàng hơn trong kinh doanh, từ việc ra mắt sản phẩm, tăng giá bán, marketing, hệ thống chăm sóc khách hàng để giúp bạn có được nhiều khách hàng nhất.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách xây dựng hệ thống bán hàng thành công của tôi qua chương trình Sale Success System: Http://sss.long.vn/now.

Vì sự thành công của bạn,

Phạm Thành Long

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App