Chiến lược Kinh doanh máy lọc nước và bạn có thể áp dụng cho doanh nghiệp của mình

Chiến lược Kinh doanh máy lọc nước và bạn có thể áp dụng cho doanh nghiệp của mình

Kinh doanh đối với nhiều người là phải có đối thủ, đối thủ để cạnh tranh nhau, tranh giành nhau về thị phần.

Nhưng đối với quan điểm của Phạm Thành Long, doanh nghiệp kinh doanh vừa và nhỏ nên cần đối tác hơn là đối thủ.

Chúng ta có thể coi họ là đối thủ để học hỏi những điều tốt của họ và làm tốt hơn. Chính đối tác kinh doanh mới là người mang lại cho bạn nhiều cơ hội kinh doanh và tiền tài đến cho bạn.

"Không có đối thủ, chỉ có đối tác" - Không cạnh tranh, chỉ hợp tác là một trong những chiến lược quan trọng để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, đặc biệt trong giai đoạn thiếu nguồn lực.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App