Chiến lược tăng trưởng doanh số

Chiến lược tăng trưởng doanh số

Hãy thiết lập mục tiêu của chúng ta rồi từng bước xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược bán hàng làm sao thu lợi nhuận tối đa. Các chiến lước đó bao gồm như: Tăng số lượng khách hàng, tăng giá trị trung bình mỗi đơn hàng, tăng tỷ lệ mua hàng lặp lại. Nếu các chủ doanh nghiệp hiểu rõ điều này, hiểu rõ các con số thì sẽ có bản đồ hành động đạt mục tiêu.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more