Cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên Youtube (Hút khách hàng, ít tốn kém)

Cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên Youtube (Hút khách hàng, ít tốn kém)

Thương hiệu cá nhân của bạn chính là cách bạn quảng bá bản thân.

Đó là sự kết hợp khéo léo giữa những kinh nghiệm, trải nghiệm, kỹ năng... mà bạn muốn thế giới biết đến bạn qua cách này. Có nhiều nơi để bạn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn vài chiến lược hiệu quả giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả trên Youtube.

Đặc biệt rất hiệu quả, ít tốn kém, và thu hút khách hàng đến với bạn.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App