Hiểu rõ chân dung khách hàng tiềm năng trong kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trong audio này, một bạn học viên kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là người rất giỏi, bạn có sản phẩm tốt nhưng không có ai mua hàng từ bạn. Đơn giản chỉ vì bạn không biết cách làm marketing và bán hàng.

Để marketing và bán hàng hiệu quả thì hiểu rõ chân dung khách hàng. Hầu hết, mọi người mới bắt đầu kinh doanh đều cho rằng tất cả mọi người đều là khách hàng của mình.

Không! Bạn không đủ nguồn lực để phục vụ tất cả mọi người. Hãy lựa chọn và tìm một một nhóm đối tượng nhỏ có cùng những đặc điểm để phục vụ họ.

 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App