Tư duy sáng tạo - Cách để có dồi dào ý tưởng và tăng khả năng sáng tạo

Tư duy sáng tạo - Cách để có dồi dào ý tưởng và tăng khả năng sáng tạo

Tư duy sáng tạo sẽ giúp bạn có nhiều ý tưởng, áp dụng vào trong công việc cũng như cuộc sống.

 

Hãy nhìn vào một vấn đề và đưa ra giải pháp tốt để giải quyết nó

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App