Bí quyết thành công Nhanh, Gọn, Dứt khoát của Phạm Thành Long

Bí quyết thành công Nhanh, Gọn, Dứt khoát của Phạm Thành Long

Tại sao mọi người có thể thành công?

Có phải là vì họ thông mình? Hay là họ may mắn?

Cả hai điều này đều không phải.

Trong audio này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 bí quyết thành công mà tôi đã đúc kết lại giúp cho bạn tiến tới thành công nhanh hơn nữa.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App