Bí quyết đưa bạn tới Thành công và thuộc về 15% VIP của toàn xã hội

Bí quyết đưa bạn tới Thành công và thuộc về 15% VIP của toàn xã hội

Để đặt mục tiêu đi đến thành công, bạn cần biết bạn đang ở đâu (tài sản của bạn, những mối quan hệ của bạn, kiến thức, số tiền bạn đang có...) để biết mục tiêu của bạn còn cách xa bao nhiêu.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App