Bí quyết để có đội nhóm vô địch

Bí quyết để có đội nhóm vô địch

Đằng sau thành công của một doanh nhân là sự hỗ trợ và làm việc không ngừng của cả một ekip hay đội nhóm kinh doanh. Để xây dựng đội nhóm kinh doanh vô địch, trước hết, bạn phải là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Theo luật hấp dẫn, chỉ khi bạn giỏi, bạn mới thu hút những người có tiềm lực và thực lực về phía mình.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App