Bài học về TỪ CHỐI này sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn

Bài học về TỪ CHỐI này sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn

Với những thứ không mang bạn tới mục tiêu, hãy sẵn sàng nới "không". NÓI "KHÔNG" ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG QUYẾT ĐỊNH TUYỆT VỜI HƠN.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App