Bạn hiểu tâm lý khách hàng của mình tốt hơn ai hết khi kinh doanh Online

Bạn hiểu tâm lý khách hàng của mình tốt hơn ai hết khi kinh doanh Online

Khi kinh doanh online, việc thấu hiểu tâm lý khách hàng là cực kỳ quan trọng.

Bởi vì chúng ta không trực tiếp trao đổi với khách hàng cho nên phải cần có những chiến lược, chiến thuật để thấu hiểu tâm lý khách hàng, hiểu được họ, đáp ứng nhu cầu của họ.

Đó mới chính là việc tiên quyết cần làm để tăng trưởng công việc kinh doanh Online, đặc biệt là thời điểm hiện tại.

Trong audio này, tôi cũng chia sẻ cho bạn cả những công cụ giúp tối ưu công việc kinh doanh của bạn, những chiến lược mà tôi đã áp dụng cho mình để khiến công việc kinh doanh online của tôi phát triển.

Vì sự thành công của bạn, Phạm Thành Long

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App