Bạn chọn làm kim cương hay than đá?

Bạn chọn làm kim cương hay than đá?

Khi trao đi giá trị, bạn phải trao đúng người. Bạn không thể dạy một người nghèo làm giàu. Bạn không thể biến 1 kẻ tiểu nhân thành mẫu mực. Hãy làm mình trở thành người có giá trị. Ai trong chúng ta cũng là viên kim cương được bọc trong lớp vỏ đá xù xì, phải rèn dũa mới sáng bóng.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Play this podcast on Podbean App