#12. 8 việc cần làm để khiến công việc kinh doanh của bạn đột phá 2022

#12. 8 việc cần làm để khiến công việc kinh doanh của bạn đột phá 2022

Người có năng lượng cao là người chiến thắng.

Muốn kinh doanh thành công hay làm bất kỳ công việc gì cũng cần có năng lượng.

Muốn có năng lượng cao cần có sự thay đổi về trạng thái cơ thể. Rèn luyện cơ thể là bước đầu tiên để đem lại thành công trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Thay đổi tạo ra cơ hội Thay đổi nhanh tạo ra cơ hội nhanh. Hãy thay đổi về Marketing, thị trường, sản phẩm và thay đổi chính bản thân mình mỗi ngày để liên tục tiến lên.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App