5 yếu tố khiến bạn thay đổi hoàn toàn cuộc sống - Phần 3

5 yếu tố khiến bạn thay đổi hoàn toàn cuộc sống - Phần 3

Trong bản tin audio ngày hôm nay, tôi sẽ đi sâu hơn một chút về 5 yếu tố này mà tôi đã nhắc đến ở 2 phần trước.
Để anh chị có thể nhận biết rõ là 5 yếu tố này ảnh hưởng lớn như thế nào đến cuộc đời mình.

Sự kết hợp và tiếp nối, liên kết giữa 5 yếu tố này sẽ tạo nên cuộc sống của anh chị trong gia đình, hôn nhân hay công việc kinh doanh của anh chị.

Anh chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, thành công và giàu có hơn khi hiểu rõ và điều hòa được 5 yếu tố này cho chính bản thân mình.

5 Yếu Tố
1. Cảm Xúc
2. Thân Thể
3. Mối Quan Hệ
4. Tiền Bạc
5. Thời Gian

Phần 1: https://radio.long.vn/e/5-y%e1%ba%bfu-t%e1%bb%91-khi%e1%ba%bfn-b%e1%ba%a1n-thay-d%e1%bb%95i-hoan-toan-cu%e1%bb%99c-s%e1%bb%91ng/ 

Phần 2: https://radio.long.vn/e/5-y%e1%ba%bfu-t%e1%bb%91-khi%e1%ba%bfn-b%e1%ba%a1n-thay-d%e1%bb%95i-hoan-toan-cu%e1%bb%99c-s%e1%bb%91ng-ph%e1%ba%a7n-2/

---------------------------

Kết nối với Phạm Thành Long:
Hotline: 0947428338
Website: http://long.vn
Radio: http://radio.long.vn/
Fanpage facebook: https://www.fb.com/longguru/
Youtube: https://goo.gl/Ca1Vg3

---------------------------
Sự kiện sắp diễn ra:
https://www.facebook.com/longguru/events

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App